Psikolog Aylin AVCI

UzmanlıkPsikoterapist

EğitimYL Klinik Psikoloji

Psikolog Aylin AVCI

Psikolog Aylin AVCI

Psikoloji Lisans : Çukurova Üniversitesi

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Kuram ve Uygulama

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar: Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Temel Düzey Eğitimi:

Psikoterapide Temel İlkeler, Görüşme ve Değerlendirme Becerileri,

Bilişsel-Davranışçı Terapi,Tarihsel Gelişim, Psikopatoloji Kuramı ve Temel İlkeler,

Değerlendirme, Kavramlaştırma, Formülasyon, Bilişsel ve Davranışçı Teknikler,

Depresyon’un Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,

Panik Bozukluğu ve Agorafobi’nin Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,

Özgül Fobilerin Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,

Obsesif-Kompulsif Bozukluk’ta Bilişsel-Davranışçı Model ve Tedavi,

Sosyal Anksiyete Bozukluğu’nun (Sosyal Fobi) Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,

Sınav Anksiyetesi’nin Bilişsel-Davranışçı Terapisi,

Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,

Somatoform Bozukluklar’da Bilişsel-Davranışçı Tedavi,

Kişilik Bozuklukları’nda Bilişsel-Davranışçı Model ve Terapi,

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar:

Obsesif-Kompulsif Bozukluk’ta Bilişsel-Davranışçı Model ve Tedavi,

Prof. Dr. Kadir Özdel

Depresyonun Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi

Prof. Dr. Aslıhan Dönmez

Bilişsel-Davranışçı Terapi Sosyal Fobi ve Sınav Kaygısı

Prof. Dr. Levent Sütçügil

Post Travmatik Stres Bozukluğu’nda Bilişsel-Davranışçı Tedavi

Prof. Dr. Selçuk Aslan

Somatoform Bozukluklar’da Bilişsel-Davranışçı Tedavi

Doç. Dr. S. Olga Güriz

Bilisşel Davranışçı Psikoterapiler Temel Eğitimi :

Bilişsel Davranışçı Kavramlaştırma ve Formülasyon , Bilişsel Terapi Seansının Yapısı ve Seansların Yapılandırılması, Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif, Otomatik Düşüncelerin Saptanması ve Ele Alınması, Depresyonun Bilişsel Davranışçı Tedavisi,panik bozukluğunda bilişsel davranışçı tedavi, , Özgül Fobilerde(hayvan fobileri,asansör fobisi,uçuş fobisi…vb) Bilişsel Davranışçı Tedavi, Sınav Kaygısında( sınav fobisi,test anksiyetesi) Bilişsel Davranışçı Tedavi, Sosyal Anksiyete(Sosyal Fobi)Bilişsel Davranışçı Tedavi, Obsesif-Kompülsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli , Obsesif Sorunların Bilişsel Davranışçı Tedavisi; Kompülsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi, Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi, Somatizasyon ve Sağlık Anksiyetesinde Bilişsel Davranışçı Tedavi, Konversiyon Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Yaklaşım, Bilişsel Kişilik Kuramı,Temel İnanç ve Ara İnançların Saptanması ve Değiştirilmesi,

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar,

Generic Principles for Psychotherapy. A Modern Analytic Perspective

Staj: Adana Devlet Hastanesi

İş Deneyimleri: SEYHAN BELEDİYESİ;

GÜRSELPAŞA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ

TELLİDERE KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ

YEŞİLYURT KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ

KATILIMCI OLUNAN KONGRELER;

  • HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ: 20. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi
  • SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ: 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

 

  • MERSİN ÜNİVERSİTESİ PDR GÜNLERİ

-Anksiyete ve İlişkili Bozukluklar

SERTİFİKALAR

MMPI Uygulayıcı Sertifası (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

Kurtuluş Mah. 64021 Sok. Dr. Salim Serçe Apt. Kat:1 No:1 Seyhan-Adana

Telefonla İletişim İçin

Telefonla İletişim İçin

+90 530 136 28 88

E-Posta İle iletişim

E-Posta İle iletişim

[email protected]