Psikolog Esin Deniz GÖNDELEN

Psikolog Esin Deniz GÖNDELEN

UzmanlıkPsikoterapi

EğitimÇağ Üniversitesi Psikoloji (İngilizce)

İş günüPazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi

Psikolog Esin Deniz GÖNDELEN

-TÜRKÇE ÖZGEÇMİŞ-

Eğitim Bilgileri

2016-2021 Çağ Üniversitesi Psikoloji (%100 İngilizce)

Psikolog

Adana Proaktif Psikoloji| Haziran 2021-Halen

Bilişsel davranışçı psikoterapi ve klinik psikoloji alanlarında süpervizyon eğitimimi tamamladım.

Ergen ve yetişkinlerle bilişsel davranışçı terapi teknikleri doğrultusunda online ve yüzyüze Türkçe/ İngilizce ve olmak üzere seanslarımı yürütmekteyim.

Proje Koordinatörü
Avrupa Entegrasyon Derneği İstanbul | Ocak 2019- Halen

– Erasmus+ projelerinin ve partnerliklerin yürütülmesi

– Projelerin paydaşları ile iletişime geçilmesi, gerekli toplantı ve raporların hazırlanması,

– Projenin adaptasyonu, yürütülmesi, bütçelendirmesi ve raporlanması

Koordine Edilen Projeler

– 2018-3-TR01-KA105-061486 4R’s (18,744,00 €) Mersin/ 2019

– 2018-3-TR01-KA105-062039 Villages Are Master (19,254,00 €) Mersin/2019

-2019-TR01-KA105-073581 Eco Friendly Youth (16,746,00€)

Mersin/ 2019

-2019-1-TR01-KA105-077990 Safety is Not Automatic (17,784,00€) / Haziran 2020

-2019-3-TR01-KA105-078964 Hate Has No Home! (17,394,00 €)

Denizli/ 2020

Proje Asistanı

Ankara Oyuncak Kütüphanesi | Ağustos 2019- Haziran 2020

– AB hibe desteği kapsamında projeler geliştirmek

– Erasmus+ projeleri ortaklık yazışmalarının yönetilmesi,

– Dezavantajlı çocuklar için bilinçlendirme faaliyetleri organizasyonlarının bir parçası olmak. (Oyuncak, kitap, elbise bağışlamak…)

Stajyer Psikolog

Mersin Toros Devlet Hastanesi | Haziran- Ağustos 2020

– Psikiyatri ve psikoloji bölümünde zorunlu klinik psikoloji stajımı tamamladım. Ergen ve yetişkinler üzerinde çalıştım,çeşitli bozuklukları yakından gözlemleme fırsatı

buldum ve raporlamaları yaptım.

Stajyer Psikolog

Mersin Aktif Yaşam Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi | Ağustos- Ekim 2019

– 18 yaş altı özel eğitime ihtiyacı olan 150 çocukla çalışarak zorunlu yaz stajımı tamamladım. Çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yakından gözlemleme fırsatı buldum.

– Yüzün üzerinde alzheimer, parkinson, MS, demans hastası ile gönüllü olarak çalıştım. Eğitim kamplarına ve farkındalık çalışmalarına katıldım.

Stajyer Psikolog

Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi Mersin Şubesi | Kasım 2017- Ocak 2019

– Yüzün üzerinde alzheimer, parkinson, MS, demans hastası ile gönüllü olarak çalıştım. Eğitim kamplarına ve farkındalık çalışmalarına katıldım.
Psikoloji

Sertifikalar

– Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Yönelik Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı -BBMP Uygulayıcı Eğitimi

– Bilişsel Davranışçı Terapi

– Cinsel Sağlık Eğitimi (UNFPA/Y-PEER)

– Sport in Youth Erasmus+ Projesi (Bulgaristan)

– “A Climate of Change: Youth Work for Sustainability”  Erasmus+ Projesi (Danimarka)

– “Down Side up” Erasmus+ Projesi (Romanya)

– “Youth! Stop Diabetes!” Erasmus+ Projesi (Bulgaristan)

– “InSPORTation” Erasmus+ Projesi (Bulgaristan)

– “The Greatest Wealth is Health” Erasmus+ Projesi (Yunanistan)

-“Sport in Youth’’ Erasmus+ Projesi (Bulgaristan)

-İNGİLİZCE ÖZGEÇMİŞ-

 

Psychologist

Proactive Psychology Adana | June 2021 to Present

I have completed my supervision training in the fields of cognitive behavioral psychotherapy and clinical psychology.

I conduct my sessions in Turkish/ English online and face-to-face with adolescents and adults in accordance with cognitive behavioral therapy techniques in Mersin and Adana.

Project Coordinator

European Integration Group (EIG) | August 2019 to Present

-Preparing project basement (Erasmus+ and local grant programs)

-Assist in project financial resources management, human resources management and efficient procurement

-Coordinating the projects, preparing time table, managing risks and

providing solutions

Coordinated Projects

-2018-3-TR01-KA105-061486 4R’s (18,744,00 €) Mersin

-2018-3-TR01-KA105-062039 Villages Are Master (19,254,00 €) Mersin

-2019-TR01-KA105-073581 Eco-Friendly Youth (16,746,00€) Mersin

-2019-1-TR01-KA105-077990 Safety is Not Automatic (17,784,00€) Manisa

-2019-3-TR01-KA105-078964 Hate Has No Home! (17,394,00 €) Denizli

Project Assistant

Ankara Toy Library Association | January 2019- June 2020

 

-Developing projects within the scope of EU grant support

-Managing Erasmus + projects partnership correspondence,

-Be a part of the organizations of awareness-raising activities for

disadvantaged children. (Donating toys, books, dresses…)

Intern Psychologist


Mersin Toros Public Hospital |June- August 2020

I did my compulsory internship in psychiatry and psychology field. I

worked on adolescent and adult people. I observed and reported

cases.

Intern Psychologist

Mersin Active Life Physiotheraphy and Rehabilitation Center|

August- October 2019

 

-I did my compulsory internship with 150+ children who suffers from

Down Syndrome, Autism Spectrum Disorder, Attention Deficit

Hyperactivity Disorder and any other neuropsychological disorders

and syndromes.

Intern Psychologist

Turkey Alzheimer Association Mersin| November 2017-January

2019

 

-I did my optional internship with 100+ patients who suffers from

Alzheimer, MS, Parkinson, etc. under the supervision of an expert

psychologist. I observed the patient’s reports and disorders with

doctors and nurses .

 

 

Kurtuluş Mah. 64021 Sok. Dr. Salim Serçe Apt. Kat:1 No:1 Seyhan-Adana

Telefonla İletişim İçin

Telefonla İletişim İçin

+90 530 136 28 88

E-Posta İle iletişim

E-Posta İle iletişim

iletisim@proaktifpsikoloji.com