Uzman (Klinik) Psikolog Soner EROL

UzmanlıkPsikoterapi ve Cinsel Terapi

EğitimYL Klinik Psikoloji

İş günüPazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi

Uzman (Klinik) Psikolog Soner EROL

Psikoloji Lisans : Hacettepe Üniversitesi

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi

 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapist Sertifikaları :

Avrupa Birliği Davranışsal Bilişsel Terapiler

Bilişsel Terapi Akademisi

Mesleki Deneyim :

Adana Bölge Devlet Hastanesi (2002-2019)

Proaktif Psikoloji : (Psikoterapi , Cinsel Terapi , Eğitim ve Uygulama Merkezi)

Mesleki Üyelikler :

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ,

Uluslararası Bilişsel Psikoterapi Derneği,

Bilişsel Terapi Akademisi

Mezuniyet Sonrası Alınan Eğitimler:

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı: Proje ve Süreç Yönetimi,

Doç. Dr. Çiğdem Soykan: (TPD) İntihar, Kriz ve Krize Müdahale,

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD): Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları,

Prof. Dr. Arşaluys Kayır: Vajinismus; Nedenler, Ayırıcı Tanı ve Tedavisi,

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar: Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Temel Düzey Eğitimi:

Psikoterapide Temel İlkeler, Görüşme ve Değerlendirme Becerileri,

Bilişsel-Davranışçı Terapi,Tarihsel Gelişim, Psikopatoloji Kuramı ve Temel İlkeler,

Değerlendirme, Kavramlaştırma, Formülasyon, Bilişsel ve Davranışçı Teknikler,

Depresyon’un Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,

Panik Bozukluğu ve Agorafobi’nin Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,

Özgül Fobilerin Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,

Obsesif-Kompulsif Bozukluk’ta Bilişsel-Davranışçı Model ve Tedavi,

Sosyal Anksiyete Bozukluğu’nun (Sosyal Fobi) Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,

Sınav Anksiyetesi’nin Bilişsel-Davranışçı Terapisi,

Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun Bilişsel-Davranışçı Modeli ve Tedavisi,

Somatoform Bozukluklar’da Bilişsel-Davranışçı Tedavi,

Kişilik Bozuklukları’nda Bilişsel-Davranışçı Model ve Terapi,

 

 

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar:

Bilişsel-Davranışçı Sistem Analizi Psikoterapisi (CBASP),

Bilişsel-Davranışçı Aile ve Çift Terapisi

Prof. Dr. Aslıhan Dönmez:

İletişim Teknikleri ve Sosyal  Beceri Eğitimi,

Prof. Dr. Selçuk Aslan:

Stres ve Stres Yönetimi,

Doç. Dr. S. Olga Güriz:

Rasyonel Emotif Terapi (Akılcı Duygusal Davranış Terapisi),

Prof. Dr. Kültegin Ögel:

Motivasyonel Terapi,

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak :

Şema Terapi,

Doç. Dr. Emre Sargın:

Diyalektik Davranışçı Terapi,

Doç. Dr. Fatih Yavuz:

Farkındalık Temelli Terapiler ve Mindfulness Tekniklerin Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Kullanımı,

Acceptance and Commitment Therapy (ACT), (Kabul ve Kararlılık Terapisi)

Doç.Dr. Kadir Özdel:

Grup Ortamında Bilişsel-Davranışçı Terapi,

Prof. Dr. Emine G. Kapçı, Prof. Dr. Runa İ. Uslu:

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel-Davranışçı Tedavi,

Prof. Dr. Selçuk Aslan:

Uyku Bozuklukları’nda Bilişsel-Davranışçı Terapi,

Prof. Dr. Aslıhan Dönmez:

Obsesif-Kompulsif Bozukluk’ta Prolonged Exposure Terapi,

Prof. Dr. Selçuk Aslan:

Sosyal Anksiyete Bozukluğu’nda (Sosyal Fobi) Prolonged Exposure Terapi,

Prof.. Dr. Levent Sütçügil:

Post Travmatik Stres Bozukluğu’nda Bilişsel-Davranışçı Tedavi,

Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nda Prolonged Exposure Terapi

Doç.Dr. S. Olga Güriz:

Patolojik Kumar’ın (Kumar Bağımlılığı) Bilişsel-Davranışçı Tedavisi,

Prof. Dr. Aslıhan Dönmez:

Yeme Bozuklukları’nda (Anoreksia Nervoza, Bulimia Nervoza) Bilişsel-Davranışçı Tedavi,

Doç.Dr. S. Olga Güriz:

Obezite’nin Bilişsel-Davranışçı Psikoterapisi,

Dr. B. Türküler Aka:

Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Duygu Düzenleme,

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar:

Dirençli Olgularda Bilişsel-Davranışçı Tedavi,

Psikotik Bozukluklarda Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi

Prof. Dr. Robert Segraves:

Biopsychosocial Model For the Treatment of Sexual Dysfunction (Seks Tedavilerinde Biyopsikososyal Tedavi),

Dr. Mükerrem Güven, Dr. Gülay Oğuz:

Alkol ve Sigara Bağımlılığında Bilişsel-DavranışçıTedavi,

Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Doç. Dr. Haldun Soygür, Dr. Uğur Çakır:

Şizofreni Tedavisinde Psikoterapötik Müdahaleler,

Prof. Dr. Kültegin Ögel:

Mindfulness Based Therapy (Farkındalık Temelli Terapiler),

Prof. Dr. Selçuk Aslan:

Rüyaların Biyolojik Temelleri,

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar:

Rüyaların Bilişsel-Davranışçı Psikoterapide Kullanımı,

Prof. Dr. Levent Sütçigil:

Kabus bozukluklarının tedavisi (Dream Rehearsal),

Prof. Dr. Maria Ceu Salvador:

The Price of Success: Understanding and Managing Anxiety In School Performance Situations (Sınav Kaygısı-Sınav Fobisi, Performans Anksiyetesi),

Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu, Dr. Mükerrem Güven, Dr. Sedat Batmaz:

Bipolar Bozuklukta Kognitif-Davranışçı Terapi,

 

Dr. Axel Wurz, Prof. Dr. Volkan Topçuoğlu, Dr. Mükerrem Güven:

Kognitif ve Davranış Terapilerinde Metafor Kullanımı,

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar, Doç. Dr. Mehmet Ak, Dr. Nergis Lapsekili, Dr. Fatih Yavuz:

Duygu, Düşünce Davranış: Duygu Odaklı Terapi, kabul ve kararlılık Terapisi, Kognitif-Davranışçı Terapi,

Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu:

Değişik Klinik Tablolarda İntrüzif Düşüncelerin Çalışılması,

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur:

Depresyon ve ruminatif Düşünceler,

Yaygın Anksiyete Bozukluğunda İntrüzif Düşünceler,

Dr. Erhan Ertekin:

Obsesif-Kompülsif Bozuklukta İntrüzif Düşünceler,

Dr. Berk Murat Ergün:

Travma Sonrası Stres Bozuklukta İntrüzif Düşünceler,

Kognitif-Davranışçı Terapi Temelli Yeni Yaklaşımlar:

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur:

Metakognitif Terapi,

Farkındalık Temelli Terapiler,

Dr. Berk Murat Ergün:

Diyalektik Davranışçı Terapi,

Doç. Dr. Kadir Özdel :

Bilisşel Davranışçı Psikoterapiler Temel Eğitimi :

Bilişsel Davranışçı Kavramlaştırma ve Formülasyon , Bilişsel Terapi Seansının Yapısı ve Seansların Yapılandırılması, Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif, Otomatik Düşüncelerin Saptanması ve Ele Alınması, Depresyonun Bilişsel Davranışçı Tedavisi,panik bozukluğunda bilişsel davranışçı tedavi, , Özgül Fobilerde(hayvan fobileri,asansör fobisi,uçuş fobisi…vb) Bilişsel Davranışçı Tedavi, Sınav Kaygısında( sınav fobisi,test anksiyetesi) Bilişsel Davranışçı Tedavi, Sosyal Anksiyete(Sosyal Fobi)Bilişsel Davranışçı Tedavi, Obsesif-Kompülsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli , Obsesif Sorunların Bilişsel Davranışçı Tedavisi; Kompülsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi, Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi, Somatizasyon ve Sağlık Anksiyetesinde Bilişsel Davranışçı Tedavi, Konversiyon Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Yaklaşım, Bilişsel Kişilik Kuramı,Temel İnanç ve Ara İnançların Saptanması ve Değiştirilmesi,

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar,

Generic Principles for Psychotherapy. A Modern Analytic Perspective,

 

Prof. Dr. Niklas Törneke :

Use of Metaphor in Psychotherapy ,

Prof. Dr. Aslıhan Dönmez :

Obezite Tedavisi , Sağlıklı ve Kalıcı Zayıflama için BDT,

Dr. Arzu Erkan Yüce :

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisinde Çift, Aile ve İlişki Terapisi,BDT ve Şema Terapi Yaklaşımları,

Prof. Dr. Tezan Bildik :

Gençlerde Bipolar Bozukluk Prodrom Döneminde Erken Müdahale ,

Doç. Dr. Kadir Özdel :

Bilişsel Davranışçı Terapi Perspektifinde Vajinismus ,

Prof. Dr. Hakan Türkçapar :

Metacognitive Training,

Doç. Dr. Vahdet Görmez:

Emetofobi ve Tripofobide Bilişsel Davranışçı Terapi,

Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve Doç. Dr. Fatih Yavuz:

Bilişsel Terapi ve Act Açısından Uygulamalı Vaka Formülasyonu ve Klinik Değerlendirme,

Dr. Satwant Singh :

Hoarding Disorder : New Horizons,

Prof. Dr. Levent Sütçigil :

Yaraya Dokunmaya Gönüllü Olmak : Travmada Terapist Olmak,

Prof. Dr. Hakan Türkçapar :

Düzenli Konsültasyon ve Klinik Süpervizyon…

Kurtuluş Mah. 64021 Sok. Dr. Salim Serçe Apt. Kat:1 No:1 Seyhan-Adana

Telefonla İletişim İçin

Telefonla İletişim İçin

+90 530 136 28 88

E-Posta İle iletişim

E-Posta İle iletişim

iletisim@proaktifpsikoloji.com